It Konsulentselskapet Bith as
It drift
 
 
  Du er her : Forside Tjenester Serviceavtale   

Forside 

Tjenester 

Kontakt 

Om Bith 

   

 

 

Serviceavtale

En Serviceavtale er ideell for bedrifter hvor IT-systemet er kritisk for virksomheten, og hvor man er opptatt av dette ivaretas på aller beste måte.

En slik avtale kan være den beste forsikringen for at alt IT-utstyr blir vedlikeholdt slik at man ikke får uforutsette utgifter når problemet oppstår. Når man tegner en komplett Serviceavtale blir det lettere å holde oversikt og kontroll over IT-sidens totale kostnader.

En typisk serviceavtale definerer et sett med maskiner og programvare (eks. servere og utstyr/programvare som er direkte knyttet til disse) i avtalen. Kunden betaler da for at dette utstyret vedlikeholdes samt bistand når/hvis uhellet er ute.

Alle bedrifter er forskjellige, og hvilken elementer som skal inkluderes i en avtale avhenger av flere faktorer:

 • Antall brukere
 • IT-systemets kompleksitet/struktur
 • Intern it-kompetanse
 • IT-systemets kritiske virkning på bedriften

I samarbeid med kunden kan vi analysere behovet og gi et forslag til avtale.

Vedlikehold

For de kundene som ikke blir umiddelbart skadelidende av "nedetid" eller har et mindre komplekst nettverk, vil en enklere serviceavtale dekke behovet. Stadig flere våre småbedriftskunder inngår avtaler for periodisk vedlikehold på sitt IT-system. Erfaringen viser at kundene oppnår langt større driftsstabilitet på sitt anlegg enn hva tilfellet var tidligere. Dette fører til større effektivitet i arbeidet og laver kostnader for utrykning og hasteoppdrag, når "uhellet først er ute".
Dataverdens kompleksitet gjør det allikevel "umulig" å sikre seg 100% mot
"Nede-tid" på serveren. Våre driftsavtaler inneholder derfor også en opsjon for utrykningsgaranti ved driftsstans.

Typiske Arbeidsoppgaver vil være:

 • Gjennomgang av feilmeldingslogg, foreta utbedringer
 • Gjennomgang av kritiske systemparametre
 • Sletting av temporære filer
 • Oppdatering av patcher
 • Re-booting av server
 • Sjekk av backup system
Drift

Det har også blitt stadig mer populært for bedrifter å "Outsource" den løpende driften av hele IT-systemet. Omfanget av dette varierer selvsagt med størrelsen på bedriften/IT-løsningen, men motivet er alltid det samme; nemlig å redusere IT-kostnadene gjennom å kutte IT-relaterte lønnskostnader. Bith as er fleksible på dette området og vil i samarbeid med våre kunder finne frem til den løsningen som passer best for hver enkelt.

Drift elementet passer best for bedrifter som ønsker å ha en profesjonell konsulent i sine lokaler i en definert tid pr. uke eller måned, for å hjelpe til med brukerstøtte og alt annet som man trenger daglig hjelp til i et datamiljø (for eksempel oppretting av nye kontoer og brukerer, installering av programvare osv.). Det kan også være fjernadministrering (fjerndrift) av kundens nettverk fra vårt nettverk gitt at kundens system støtter denne funksjonen

Responstid

Dette er vanligvis inkludert i en full serviceavtale, men kan også skrives som en egen avtale. En slik avtale garanterer kunden en utrykning (respons) innen den avtalte tidsrammen. En avtale på for eksempel 4 timers responstid garanterer kunden at vi har startet jobben med å løse problemet, seneste 4 timer etter at problemet er varslet. Dette er en god ekstraforsikring, ikke bare for å få hjelp, men også for å få hjelpen raskt!

Priser
 • Prisen på hver enkelt avtale vil naturligvis avhenge av avtalens omfang:
 • Antall besøk pr år
 • Utstyr som avtalen skal inkludere
 • Antall brukere tilknyttet brukerstøtte-tjenesten (opsjon)
 • Responstid

Bith as vektlegger fleksibilitet i våre avtaler, hvilket innebærer at vi så langt det er mulig imøtekommer spesifikke ønsker fra kundene.

Ta kontakt for å få et pristilbud og gjennomgang av deres behov.

 

spacer   spacer